Privacy

De beheerders van deze website nemen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke privacyvoorschriften alsmede conform deze privacyverklaring.

Gebruik van onze website is mogelijk zonder verstrekking van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, vindt dit, voor zover mogelijk, altijd plaats op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht op het internet (bv. bij correspondentie via e-mail) onvolledig beveiligd kan zijn. Een waterdichte beveiliging, die uitsluit dat derden toegang tot deze gegevens krijgen, is niet mogelijk.

Informatievoorziening, verwijdering of blokkering

U hebt altijd het recht om kosteloos geïnformeerd te worden betreffende uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking. Ook hebt u recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor andere vragen over het onderwerp privacy kunt u altijd contact met ons opnemen onder het in de colofon vermelde adres.

Server log files

De provider van deze website vergaart automatisch informatie in zogenoemde server log files, die uw browser automatisch aan ons toezendt. Het betreft de volgende gegevens:

  • browsertype/browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL (de website die u heeft doorgestuurd)
  • hostnaam van de computer (IP-adres)
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden gekoppeld. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens op een later tijdstip te controleren, indien er concrete aanknopingspunten voor onwettig gebruik zijn.

Cookies

De website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenoemde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze dienstverlening gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “Session-Cookies“. Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u ze wist. Met behulp van deze cookies herkennen wij u bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies, cookies slechts in bepaalde gevallen worden toegestaan, het opslaan van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen wordt uitgesloten en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als cookies gedeactiveerd zijn, kan de werking van deze website beperkt zijn.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag toezendt, wordt de informatie in het contactformulier met inbegrip van de door u aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen, om uw aanvraag en eventueel volgende aanvragen in behandeling te kunnen nemen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.